Atgal

Arvydas Vilkaitis (1929–1997)

Arvydas Vilkaitis

Buvęs ilgametis  Birštono girininkas Arvydas Vilkaitis (1929 01 15–1997 02 11), 1941-ųjų tremtinys, atsiminimų knygų „Tremtinio dalia“ ir „Gyvensim” autorius, savo gyvenimu ir veikla įrašė įsimintiną puslapį krašto istorijoje.

Arvydas Vilkaitis gimė  Dotnuvos žemės ūkio akademijos rektoriaus šeimoje. 1941 m. birželyje kartu su tėvais buvo ištremtas į Sibirą, pateko į baisiausią vietą Jakutijoje prie Laptevų jūros - Trofimovską. 1943-aisiais mirė tėvas, o po penkerių metų – ir motina. Arvydas, sunkiai dirbdamas ir rūpindamasis jaunesne sesute Audange, atkakliai siekė mokslo. Su pagyrimu baigė vakarinę mokyklą ir miškininkystės technikumą, mokėsi Uralo miškų institute. Grįžęs į Lietuvą A. Vilkaitis studijavo Lietuvos Žemės ūkio akademijos Miškų fakultete, tris dešimtmečius jis dirbo Birštono girininku.

Ir darbe, ir šeimoje Arvydas Vilkaitis buvo pareigingas, atsakingas ir padorus žmogus. Jis pelnė ne tik artimųjų, bet ir visų jį pažnojusių meilę bei pagarbą.

„Pastaruosius tris dešimtmečius aš  dirbu girininku. Vietiniai žmonės manęs kitaip ir nevadina. Anksčiau esu dirbęs ir kitokį darbą. Ne Lietuvoje.

1941-ųjų birželį mane su tėvais ir seserim ištrėmė iš Lietuvos. Tuomet sesuo buvo aštuonerių, aš – dvylikos. Tėvai buvo dėstytojai, be to tėvas šešerius metus vadovavo Žemės ūkio akademijai. Abu mirė Rytų Sibire, Jakutijoje. Mudu su seserimi išlikome. Dirbom. Vėliau dar ir mokėmės.

Grįžau Lietuvon po penkiolikos metų. Tas laikotarpis iš atminties neišblunka. Ėmiau kai ką užrašinėti, tikėdamasis, gal palikuonys pasmalsaus, kaip Lietuvos žmonių gyventa ne Lietuvoje. Tai pasakojimai ir vaizdai iš tremtinių gyvenimo. Kai pradėjau rašyti, nuo įvykių buvo praėję dvidešimt ir daugiau metų. Taigi nesugebu likti apybraižiškai tikslus, todėl daugumos veikiančių asmenų pavardės ir vardai pakeisti. Juk svarbiausia, kad tai buvo."
Arvydas Vilkaitis  

Arvydo Vilkaičio biografija

Arvydo Vilkaičio knygos

Apie Arvydą Vilkaitį

Parengė Birštono VB bibliografė Genovaitė Mačiūtė